Map > World > Asia > China > Hangzhou
Hangzhou
Top 20 Attractions in Hangzhou:
A bucket list of the top sights in Hangzhou, ordered by popularity.
1. Lei Feng Ta
2. Hua Gang Guan Yu
3. Lingyin Temple
4. Qian Tang Jiang Da Qiao
5. Ling Yin Si
6. Xi Ling Yin She
7. Tai Zi Wan
8. Yue Wang Miao
9. Qu Yuan Feng He
10. Xi Hu Duan Qiao
11. Leifeng Pagoda
12. Lei Feng Xi Zhao
13. Bao Chu Ta
14. Ping Hu Qiu Yue
15. San Tan Yin Yue
16. Xi Hu Wen Hua Yan Chang
17. Liu Lang Wen Ying
18. Shi Min Zhong Xin
19. Long Jing Cun
20. Hang Zhou Zhi Wu Yuan
And more...
Map | World | Terms | About